Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu turistul

CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie 

Nr………… din …………………

Partile contractante:

SC CARPATI GROUP SRL cu sediul social în PITESTI, Bld I.C. BRTIANU, BL A6, SC A, AP 3, numar de înregistrare la Registrul Comerțului J03/542/2000, cod unic de înregistrare fiscala RO 13607960, cont bancar LEI – RO87BRDE030SV2922100300, cont bancar EURO – RO04BRDE030SV64978140300, deschise la BRD PITESTI, tel: 0248 218100, office@carpatitravel.ro, titulară a Licenței de Turism Nr. 531 / 11.01.2019 – cu termen de valabilitate nelimitat, pentru Agenția de Turism CARPATI TRAVEL, cu puncte de lucru: 1. PITESTI, str VASILE MILEA NR 4, BL C-V, SC C, PARTER si 2. PITESTI, pta VASILE MILEA, COMPLEX Fortuna, parter, operator de date cu caracter personal, inregistrat la  ANSPDCP cu Nr. 10216, reprezentata legal prin Dl. VIOREL PREDA, în calitate de Administrator, denumita în continuare Agentia,

Domnul/Doamna ………………………………………………..., domiciliat/a in .............................................…………………………., telefon:.........…..…………., e-mail:..................…………………….…., CNP:......................……….…, posesor al CI seria..... / nr...........…. , in calitate de CALATOR / Reprezentant al CALATORILOR, au convenit la incheierea prezentului contract

I. Obiectul contractului

1.1. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii de calatorie /  a unui serviciu de calatorie inscrise in voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie, alt inscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie. Acestea pot fi atat produse proprii Carpati Travel, cat si pachete de servicii de calatorie ale altor agentii de turism organizatoare in sensul art.3 din OG 2 / 2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate, astfel:

a) Pachetul de servicii de calatorie/ serviciul de calatorie este organizat si vandut pe cont propriu de Agentia Carpati Travel in calitate de Agentie Organizatoare. In acest caz, Agentia Carpati Travel ofera garantii privind rambursarea tuturor platilor efectuate de catre sau pe seama calatorilor in masura in care servicii relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei Agentiei;

b) Pachetul de servicii de calatorie / serviciul de calatorie este vandut de Agentia Carpati Travel in calitate de Agentie Intermediara, in contul agentiei organizatoare (in baza contractului incheiat cu aceasta), in acest caz, Agentia Organizatoare ofera garantii privind rambursarea tuturor platilor efectuate de catre sau pe seama calatorilor in masura in care servicii relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei Agentiei Organizatoare.

1.2. Caracteristicile pachetului de servicii de calatorie / serviciului de calatorie, cat si precizarea calitatii Agentiei Carpati Travel in relatia cu calatorul (agentie de turism intermediara sau organizatoare) se regasesc in informarea precontractuala care este parte integranta a prezentului contract.

II. Încheierea si durata contractului

2.1. Contractul se încheie după caz în oricare din următoarele situații:

a) în momentul semnării lui de către calator sau prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin telefon si/sau mijloace electronice (pentru pachetele de servicii de calatorie / serviciul de calatorie cu statusul confirmat);

b) în momentul în care calatorul primește confirmarea scrisă a rezervării de la Agentie. Este responsabilitatea Agentiei de a informa calatorul prin orice mijloace convenite in scris cu acesta (telefon, mail, SMS etc) despre confirmarea pachetului de servicii de calatorie / serviciului de calatorie, in maxim 3 zile de la inscriere, daca pachetul de calatorie / serviciul de calatorie contractat nu este cu confirmare imediata (status la cerere). Pentru procesarea unei rezervari de servicii de calatorie / serviciu de calatorie, agentia solicita un avans cuprins intre 20% - 50% din pretul serviciilor sau plata integrala a contravalorii pachetului in functie de data la care calatorul solicita serviciile. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 30 de zile inaintea plecarii, pachetul de calatorie / serviciul de calatorie se va achita integral. In situatia in care in informarea precontractuala / anexa la contract sunt prevazute alte avansuri decat cele mentionate mai sus, se aplica cele din anexa.

    In cazul in care rezervarea nu se confirma (hotel, transport etc), agentia va oferi calatorului o varianta alternativa sau va returna integral avansul / sumele achitate, in termen de 48h.

2.2. In cazul pachetelor de servicii de calatorie achizitionate la distanta, se considera acceptare a conditiilor contractuale urmatoarele:

a) Exprimarea acordului/acceptului calatorului prin transmiterea catre Agentie a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarata de calator ca adresa de corespondenta/contact;

b) Exprimarea acordului/acceptului prin achitarea de catre calator a contravalorii pachetului de servicii de calatorie in baza facturii emise de Agentie.

2.3. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziția calatorului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul agenției sau alte mijloace de comunicare electronică (e-mail, fax, etc.), obligația de informare a calatorului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informații în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de agenție, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, respectiv dacă prezentul contract prezentat calatorului în modalitățile prevăzute mai sus, conține informațiile prevăzute la art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr.2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate, precum si pentru modificarea unor acte normative. Informațiile și fotografiile prezentate în cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare sunt orientative și au caracter informativ, fără însă a afecta calitatea și cantitatea serviciilor contractate de calator.

2.4. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de calatorie înscris în documentele de călătorie.

2.5. Informatiile privind statele pe teritoriul carora, la data incheierii prezentului contract, este decretata stare de urgenta ori in privinta carora Ministerul Afacerilor Externe a formulat alerte de calatorie, sub forma de avertismente sau atentionari, sunt publice si pot fi consultate accesând http://www.mae.ro/travel-alerts. Prin urmare, Calatorul intelege sa contracteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract fiind informat asupra acestor avertizari, atentionari sau alerte.

III. Prețul contractului și modalitați de plata

3.1. Preţul total al contractului este și se compune din costul serviciilor de calatorie efective, inclusiv comisionul Agentiei si TVA-ul.

Pretul nu include pretul asigurarilor, excursiilor optionale, taxelor de statiune si a celor de traversare cu ferry-boat-ul, doar in cazul in care in programele anexa sau continutul pachetului nu este mentionat altceva. Enumerarea este doar exemplificativa. Dacă prețul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în informarea precontractuala, alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziția calatorului, site-ul Agentiei, alte mijloace de comunicare electronică și/sau pe factură. 

In situatia contractarii serviciilor de calatorie in regim early booking, reducerea este inclusa in pachet, iar procentul precizat se aplica numai serviciilor de cazare. In acest caz, orice modificare a contractului, solicitata de calator, determina anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acesteia la pretul si conditiile din momentul reinscrierii. De asemenea, nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor tip early booking determina modificarea pretului pachetului conform ofertei standard.

Agentia solicita plata unui avans din pretul pachetului achizitionat sau dupa caz, plata integrala, conform conditiilor mentionate in informarea precontractuala.

3.2. Plata serviciilor de calatorie externe aferente contractului se poate efectua intr-o singura moneda, in valuta specificata in contract sau in RON la cursul de vânzare comunicat de Banca BRD in ziua emiterii facturii, conform art. 290 alin 2 Cod Fiscal.

3.3. Plata serviciilor de calatorie interne (cu locul de desfasurare in România) se poate efectua si cu vouchere de vacanta. Plata serviciilor de calatorie se face respectând prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia. In cazul in care calatorul renunta la pachetul de servicii de calatorie achizitionat cu vouchere de vacanta, Agentia ii poate oferi acestuia un pachet de servicii de calatorie la o valoare mai mare fata de pachetul achizitionat initial din care au fost scazute penalitatile aferente, cu plata diferentei de pret.

3.4. Conform OUG nr. 8/2009, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie de catre calator, agentia de turism nu poate restitui calatorului voucherele de vacanta sau contravaloarea acestora in bani. Voucherele de vacanta pot fi restituite calatorului de catre agentia de turism, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie, doar daca acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere de vacanta conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta.

3.5. Pachetul de servicii de calatorie care poate fi achizitionat pe baza voucherelor de vacanta va cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfasurare pe teritoriul României.

3.6. Platile se pot face, direct la sediul Agentiei, prin virament sau depunere directa in conturile Agentiei, conturi care sunt deschise in urmatoarele banci:

Banca Cont RON Cont EURO

BRD RO87BRDE030SV29228100300 RO04BRDE030SV64978140300

BANCA TRANSILVANIA RO73BTRL00301202H89847XX RO48BTRL00304202H89847XX
3.7. In cazul in care calatorul doreste sa efectueze plata catre agentie prin transfer bancar pentru serviciile achizitionate, toate costurile bancare vor reveni partii care initiaza plata, respectiv calatorului.

3.8. Agentia de turism organizatoare nu are dreptul sa solicite calatorului efectuarea platii finale cu mai mult de 5 zile inainte de data la care aceasta transmite calatorului documentele de calatorie in baza carora calatorul poate efectua serviciile de calatorie achizitionate.

IV. Drepturile si obligatiile Agentiei

4.1. Agentia isi rezerva dreptul de a modifica unilateral clauzele prezentului contract inainte de inceperea executarii pachetului, daca aceste modificari sunt nesemnificative si a informat calatorul (in scris, e-mail, telefonic, sms etc) cu cel putin 48 de ore inainte de data inceperii calatoriei.

In cazul modificarii semnificative a uneia dintre prevederile esentiale ale contractului, inainte de inceperea executarii pachetului, cum ar fi: principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie, modificarea locului de cazare, majorarea pretului cu peste 8%, sau daca nu se pot indeplini cerintele speciale ale calatorului pe care agentia le-a acceptat, etc. aceasta are obligatia de a informa calatorul (in scris, e-mail, telefonic, sms etc) cu cel putin 10 zile  inainte de data inceperii calatoriei.

4.2. Agentia poate modifica preţul contractului, in sensul majorării sau micșorării, dupa caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micșorărilor de preț ale contractului și numai dacă modificarea are loc ca urmare a schimbarilor legate de:

a) pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie;

b) a nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi; sau

c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.

Prețurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în nici un caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.

4.3. Agentia este răspunzătoare pentru executarea corespunzatoare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează calatorului;

b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparații pe drumurile publice, neîndeplinirea grupului minim urmare a unor renunțări de ultimă oră sau a neobținerii vizelor pentru toți participanții. Agentia nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje  și a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;

c) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unui terț care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligațiilor au un caracter imprevizibil și inevitabil.

4.4. Agentia are obligația să furnizeze în scris calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu calatorul (e-mail, fax, sms, etc.), cu cel puțin 3 zile înainte de data plecării, următoarele informații, in cazul in care acestea au suferit modificari:

a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de calator în fiecare dintre mijloacele de transport incluse (mai puțin avion);

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;

c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.

4.5. Agentia acorda asistenta adecvata fara intârzieri nejustificate calatorului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici agentia, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita, in special prin:

a) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara; si

b) acordarea de asistenta calatorului in ceea ce priveste efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea acestuia in gasirea unor servicii de calatorie alternative. Agentia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta in cazul in care calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta. Comisionul nu depaseste in nici un caz costurile efective suportate de Agentie.

4.6. Agentia este obligata sa informeze persoana care transfera contractul (cedentul), in conformitate cu art. 5.1. din prezentul contract, cu privire la costurile efective ale transferului.

4.7. Atunci când o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata astfel cum s-a convenit prin prezentul contract, Agentia ofera, fara costuri suplimentare pentru calator, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai buna calitate decât cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. Părţile convin ca sensul expresiei „o parte semnificativa din serviciile de calatorie” este acela potrivit căruia serviciile cu o valoare mai mare decât jumătate din valoarea prezentului contract nu poate fi prestata, din cauze obiective.

4.8. In cazul schimbarii cazarii, se considera a fi serviciu alternativ corespunzator pentru continuarea derularii pachetului, oferirea cazarii in aceeasi locatie, sau in cea mai apropiata varianta fata de cea initiala, de o calitate echivalenta sau superioara.

4.9. In cazul in care serviciile alternative propuse au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decât cea specificata in prezentul contract, Agentia acorda calatorului o reducere adecvata a pretului. 

Calatorul poate respinge serviciile alternative propuse doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul contract sau reducerea de pret acordata este inadecvata. 

4.10. Daca este imposibil sa se furnizeze servicii alternative sau calatorul respinge serviciile alternative propuse in conformitate cu art. 4.8, calatorul are dreptul, dupa caz, la reducerea pretului si/sau la despagubiri fara a rezilia contractul de servicii privind pachetul de calatorie. 

4.11. Daca pachetul include transportul de pasageri, Agentia asigura de asemenea, in cazurile mentionate la p. 4.9 si 4.10 din prezentul contract, repatrierea calatorului cu transport echivalent fara intârzieri nejustificate si fara costuri suplimentare pentru calator. 

4.12. Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale, care poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor optionale nu se incaseaza in numele si pentru Agentia Carpati Travel. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decât cele cumparate de la receptia hotelurilor, având in vedere ca turistii vor avea la dispozitie mijloace de transport de la hotel la obiective si retur, ghid etc. Pretul excursiilor se calculeaza in general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. In cazul neintrunirii acestui numar minim, fie tarifele pot fi majorate proportional, fie excursia poate fi anulata, calatorii putând opta pentru achizitionarea excursiei de la receptia hotelului in functie de disponibilitati. 

4.13. În cazul achiziționarii unui pachet de servicii de calatorie avand in componență și asigurarea transportului pe cale aeriana, Transportatorul Aerian, fara a cere acordul agenției de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta oră decât cea înscrisă în programul de calatorie. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiștii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1912/2006. Orice problema privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intră în competența și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager și transportator. În cazul acestor pachete de servicii de calatorie ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4.14. În situația achiziționării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica din motive ce țin de siguranța navigării, numărul cabinei și amplasarea acesteia pe punți (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova, etc.), doar cu o cabină de aceeași categorie ca cea rezervată inițial, caz în care calatorul nu va fi despăgubit în nici un mod având în vedere că este vorba de același tip de cabină ca și cel rezervat. 

V. Drepturile și obligațiile Calatorului 

5.1. În cazul în care calatorul nu poate să participe la călătoria turistică, independent de motivele care stau la baza imposibilitații de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii de calatorie contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 7 zile înaintea datei de plecare. Intre calatorul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), terta persoana (cesionarul) si agentia de turism (debitor cedat) urmeaza a se incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractate si cesionate. 

Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, cesiunea contractului poate fi efectuata numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. De asemenea, pentru calatoriile care necesita indeplinirea unor conditii speciale, ex: obtinerea vizelor turistice, se va tine seama de acestea pentru cesiunea contractului. Responsabilitatea incheierii contractului de cesiune revine dupa caz fie cedentului, fie cesionarului, si niciodata Agentiei (debitorului cedat). Calatorul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul, sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari. 

5.2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfășurare în România, calatorul are obligaţia să respecte urmatorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, la ora 18:00 a zilei de intrare şi se termină, de regula, la ora 12:00 a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, biletul de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc). 

În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfăşurare în afara României, calatorul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, după ora 14:00 a zilei de intrare şi se termină, de regulă, la ora 12:00 a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.). 

In functie de destinatie, orele de intrare, respectiv iesire, se pot modifica si sunt decise de unitatea hoteliera. 

Eventualele costuri suplimentare generate de solicitarea cazarii mai devreme sau neeliberarea spațiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a calatorului. 

De asemenea, sosirea la unitatea de cazare dupa ora 18:00 trebuie anuntata in prealabil. 

Repartizarea camerelor se face strict de catre unitatea de cazare/hotelier in functie de criteriile proprii si de disponibilitatea din momentul cazarii, astfel incat nu se pot garanta numarul camerei, etajul si/sau amplasarea, cu exceptia cazurilor in care se specifica in mod expres acest aspect. 

5.3. În cazul în care preţul stabilit în contract este majorat cu peste 8%, indiferent de motivele majorării, conform art 4.2,  calatorul poate inceta contractul, având insa dreptul la rambursarea imediata de către Agentie a sumelor plătite, inclusiv comisionul. 

5.4. Calatorul este obligat să comunice Agentiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înstiințării prevazute la cap. IV pct. 4.1. privind modificarea prevederilor esențiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea calatoriei, iar în cazul aplicării clauzelor prevăzute în cap. IV pct. 4.3. literele b) și c), hotărârea sa de a opta pentru: 

a) incetarea contractului făra plata penalitaților sau 

b) acceptarea noilor condiții ale contractului. 

5.5. În cazul în care calatorul decide să participe la calatoria asupra căreia s-au operat modificari în condițiile cap. IV pct. 4.1. se consideră că toate modificările au fost acceptate și calatorul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip. 

5.6. În cazul în care calatorul inceteaza contractul în temeiul pct. 5.4. sau Agentia anulează călătoria turistica înaintea datei de plecare, calatorul are dreptul: 

a) să accepte la același preț un alt pachet de servicii de calatorie de calitate echivalenta sau superioară, propus de Agentie; 

b) să accepte un pachet de servicii de calatorie de calitate inferioară propus de Agentie, cu rambursarea imediată a diferentei de preț, în sensul rambursării diferenței de preț dintre cele două pachete de calatorie, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii; 

c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului. 

5.7. În toate cazurile menționate la pct. 5.6., calatorul are dreptul să solicite Agentiei și o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părților sau în baza unei hotărâri a instanței de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului inițial, cu excepția cazurilor în care: 

a) anularea s-a facut din cauza nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat in scris calatorul cu cel putin:      (i) 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de 6 zile; 

(ii) 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre 2-6 zile; 

(iii) 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de 2 zile; 

b) anularea s-a datorat unui caz de forța majoră (circumstanțe imprevizibile, independente de voința celui care le invocă și ale căror consecințe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitatii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. IV pct. 4.3 lit. b). 

c) anularea s-a făcut din vina calatorului. 

5.8. Calatorul are dreptul să inceteze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care incetarea îi este imputabila este obligat să despagubească Agentia pentru prejudiciul creat acestuia, conform prevederilor cap. VI din prezentul contract. Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului pachetului de servicii de calatorie contractat. 

5.9. Prin exceptie de la punctul 5.8., calatorul are dreptul sa inceteze contractul privind pachetul de servicii de calatorie inainte de inceperea executarii pachetului, fara a plati vreo penalitate de incetare in cazul unor circumstante inevitabile si extraordinare care se produc la locul de destinatie sau in vecinatatea imediata a acestuia si care afecteaza in mod semnificativ executarea pachetului sau care afecteaza semnificativ transportul pasagerilor la destinatie, circumstante survenite dupa incheierea contractului si dovedite prin inscrisuri emise de Ministerul Afacerilor Externe, aviz emis de Camera de Comert si Industrie a României sau orice alt mijloc de proba. 

5.10. In cazul incetarii contractului privind pachetul de servicii de calatorie, in conditiile art. 5.9., calatorul are dreptul la o rambursare completa a oricarei plati efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despagubire suplimentara. 

5.11. În cazul în care calatorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat inițial și achitat, responsabilitatea financiara a renunțării îi aparține. Agentia va rezolva cerințele calatorului în limita posibilitaților, eventualele diferențe de preț urmând a fi suportate de către calator. 

Dacă calatorul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu incetarea contractului, cu aplicarea penalităților prevăzute la cap. VI din prezentul contract la momentul respectiv și încheierea unui nou contract. 

5.12. Calatorul este obligat să achite la recepția unitații hoteliere taxa de stațiune, taxa de salubritate, precum și alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agentie. 

5.13. Calatorul este obligat să prezinte la recepția unitații hoteliere actele sale de identitate, precum și documentul de călătorie eliberat de agenție (voucher, bilet de odihnă și/sau de tratament, etc.), în vederea acordarii serviciilor de calatorie. În cazul în care calatorul beneficiază de bilete de odihna și tratament, este obligat să prezinte la recepția unitații hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie și dovada plații contribuțiilor pentru asigurări sociale, la zi. 

5.14. Calatorul ia la cunoștinta că serviciile pe care le achiziționează, fară ca acestea să facă parte din contractul cu agenția de turism, sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislația țării de destinație, iar Agentia nu are nici o responsabilitate asupra prestațiilor în cauza. 

5.15. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesara îndeplinirea de către calator a unor formalitați suplimentare (de exemplu, călătoria împreuna cu minori, situația în care numele calatorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc), acesta are obligația de a îndeplini toate cerințele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomandă și consultarea site-ului Poliției de Frontiera. În cazul în care calatorul nu își respectă obligația de a se informa cu privire la formalitațile suplimentare necesare in vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agentiei (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoțește, cazier judiciar, sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agentia este exonerata de orice răspundere în cazul imposibilității efectuării călătoriei. 

5.16. Agentia recomandă calatorilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.). 

5.17. În cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de calatori, condițiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile. 

5.18. Calatorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinației lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de calator ca urmare a nerespectării acestui alineat. 

5.19. Calatorul are dreptul sa faca cunoscut Agentiei solicitarile sale speciale in perioada precontractuala, urmand ca acestea sa fie incluse in contract, daca sunt acceptate decătre Agentie. Nici o cerinta speciala a Călătorului nu se considera acceptata daca nu este inscrisa in contract. 

5.20. Calatorul are obligația să respecte locul, data și ora plecării atât la dus cât și la întors, precum și locurile, datele și orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către calator a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele vor fi suportate de către acesta. 

5.21. În cazul în care calatorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii de calatorie refuză să se mai întoarcă în România și autoritățile din țara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, calatorul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli. 

VI. Renunțări, penalizări, despăgubiri. Limitarea raspunderii 

6.1. În cazul în care calatorul renunța la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizări după cum urmează: 

a) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării; 

b) 80% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 16-29 zile calendaristice înainte de data plecării; 

c) 100% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 15 zile calendaristice înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program 

d) 100% din preţul pachetului de servicii, în cazul în care calatorul a achiziţionat pachetul de servicii de calatorie din cadrul programului special (de exemplu, “ Early Booking “, “Inscrieri Timpurii”, “Oferte Speciale”, “Last Minute”, etc) sau alte programe de înscrieri timpurii, indiferent de data la care calatorul solicită renunţarea. 

6.1.1. Condițiile de anulare/penalizare indicate la art. 6.1. sunt standard și se aplică în toate cazurile, cu excepția celor în care programul valorificat/confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare (vezi condițiile ofertei /ale programului touristic/informatiilor precontractuale (parte integranta din contract)– exemple: programe de Revelion, turism individual, turism intern, croaziere, destinații exotice, sistemele germane de rezervări Dertour și TUI, etc). Pe lângă penalitațile indicate mai sus, turistul va suporta și eventualele taxe (de exemplu: taxă pentru obținerea vizelor), daca acestea nu sunt incluse în valoarea contractului. 

In cazul in care exista Anexe (oferta/program touristic/informatii precontractuale etc) la prezentul contract, in care sunt prevazute alte conditii de penalizare decat cele standard prezentate la punctul 6.1., intotdeauna se aplica exclusiv penalizarile din Anexe, care fac parte din contract. 

6.2. În cazul în care calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu Agentia și a achitat un avans, nu se prezintă în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul calatorului cu retinerea penalizarilor prevazute la pct. 6.1. din prezentul contract.

6.3. In cazul in care plata pentru serviciile de calatorie interne a fost facuta cu, sau si cu vouchere de vacanta, penalizarea se va deduce in primul rând din valoarea voucherelor de vacanta. Daca penalizarea este mai mare decât valoarea voucherelor de vacanta, diferenta care depaseste valoarea voucherelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea voucherelor de vacanta este mai mare decât valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici in vouchere si nici in numerar in cazul in care calatorul nu doreste un alt serviciu turistic. 

In situatia in care calatorul isi manifesta dorinta de a achizitiona un alt serviciu turistic, pentru o perioada ulterioara, atunci diferenta dintre valoarea voucherelor si valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul in care calatorul poate solicita noul pachet de servicii de calatorie este de maxim 2 luni de la data rezilierii contractului/renuntarea la serviciile de calatorie initiale. In cazul in care calatorul nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, Agentia nu ii mai poate oferi acestuia niciun pachet de servicii de calatorie ulterior. 

6.4. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului se vor reține toate taxele datorate de Agentie prestatorilor direcți, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia. 

6.5. Agentia/Intermediarul este exonerata de orice raspundere in cazul in care dupa inceperea calatoriei, serviciul de graniceri/politia de frontiera sau alta autoritate competenta refuza sa acorde calatorului dreptul de iesire/tranzit/intrare pe teritoriul unui stat, necesar pentru efectuarea serviciilor de calatorie. Calatorului i se va retine in aceasta situatie contravaloarea totala a pachetului de servicii de calatorie. 

6.6. Penalizările echivalente cu cele indicate la punctul 6.1. lit. c) sau d) se aplică și în cazul în care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinație, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului țării, din alte motive ce țin de persoana acestuia. 

6.7. Calatorul trebuie sa depună în scris cererea de renunțare la pachetul de servicii de calatorie la Agentia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunțare nu este luată în considerare. 

6.8. Agentia va acorda despăgubiri în functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract. Valoarea maxima a despagubirii acordate de Agentie nu poate depasi dublul pretului total al pachetului de servicii de calatorie. 

6.9. Agentia nu răspunde în situații de grevă, conflicte politice și de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internațional, precum și în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situații care nu sunt imputabile nici unei părți se consideră situații de forță majoră și exonerează de răspundere Agentia. 

6.10. Toate sumele menționate la pct. 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 și 6.6 din prezentul contract, se vor reține de către Agentie din avansul sau prețul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de calator, fără a fi necesară intervenția instanțelor de judecată. 

VII. Reclamatii 

7.1. Calatorul poate solicita asistenta imediata la reprezentatul partenerului local/reprezentatul Agentiei la destinatie sau de la partenerii locali ai Agentiei. Datele de contact ale acestora se regasesc pe informarile de plecare pe care Calatorul le primeste impreuna cu documentele de calatorie. 

7.2. Calatorul trebuie sa informeze atat Agentia, cat si prestatorul de servicii (hotel, restaurant etc) fara intârzieri nejustificate, pe durata sejurului, daca este nemultumit sau daca el constata orice neconformitate pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus in prezentul contract, tinând cont de circumstantele cazului. 

Datele de contact ale Agentiei Intermediare pentru asistenta: 

Telefon: 0040722 626985 (serviciu de asistenta NON STOP); 0040 248 218100 

E-mail: office@carpatitravel.ro. 

Datele de contact ale Agentiei Organizatoare se regasesc in informarea precontractuala.

7.3. În cazul in care Calatorul este nemultumit de modul de rezolvare, are dreptul de a întocmi o sesizare în scris, formulată clar şi explicit pe care sa o prezinte direct la sediul Agentiei sau la adresa de email: office@carpatitravel.ro. Aceasta va contine deficienţele constatate la faţa locului (inclusiv dovezile care să susțină neconformitățile reclamate), legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat. 

7.4. Daca oricare dintre serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu cerintele prezentului contract, Agentia remediaza neconformitatea, cu exceptia cazului in care: 

(a) neconfromitatea nu poate fi remediata; sau 

(b) remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinând cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate. 

Daca Agentia, in conformitate cu primul paragraf litera (a) sau (b) din prezentul alineat, nu remediaza neconformitatea, calatorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care Agentia dovedeste ca neconformitatea este imputabila calatorului, unor terte persoane sau unor cauze imprevizibile si inevitabile, dupa cum este prevazut la punctul 4.3. din prezentul contract. 

7.5. In cazul in care Agentia nu remediaza neconformitatea intr-un termen rezonabil, Calatorul poate face el insusi acest lucru si poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare, fiind obligat să facă dovada existenței unei/unor neconformități. Calatorul nu trebuie sa specifice un termen daca agentia de turism organizatoare refuza sa remedieze neconformitatea sau daca este necesara o remediere imediata. 

7.6. In cazul in care neconformitatea afecteaza in mod substantial executarea pachetului, iar Agentia a omis sa o remedieze intr-un termen rezonabil stabilit de catre calator, calatorul poate rezilia contractul privind pachetul de servicii de calatorie fara plata unor penalitati de reziliere si, dupa caz, poate sa ceara reducerea pretului si/sau despagubiri 

7.7. În cazul în care neconformitatea sau sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată partial pe durata sejurului, Calatorul va depune la sediul Agentiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 3 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, urmand ca in termen de 30 zile calendaristice Agentia să comunice Calatorului raspunsul la reclamatie. 

In situatia in care Calatorul nu face sesizare pe durata sejurului sau daca depaseste termenul de formulare a sesizarii la intoarcere din calatorie, Agenția este exonerată de orice raspundere. 

VIII. Asigurari 

8.1. Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de acesta, in cazul insolventei agentiei de turism Carpati Travel pentru pachetele de servicii de calatorie in care Carpati Travel are calitatea de Organizator la Societatea de Asigurare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A., cu sediul în București, Str. Aleea Alexandru, Nr.51, Sector 1, 011822, telefon +4021-4057420, fax: +4021-3114490, e-mail: office@omniasig.ro. Poliţa de asigurare in cazul insolventei este: Seria I, Nr. 52543/26.11.2019, valabila pana la data de 25.11.2020 si este afisata pe pagina web a agentiei de turism http://www.carpatitravel.ro. 

8.2. In cazul producerii evenimentului asigurat, Calatorul (denumit in continuare Beneficiar) va solicita Agentiei (Asiguratului), anterior depunerii cererii de despagubire, un document prin care acesta sa ateste faptul ca nu a fost, nu este si nu va fi in masura sa execute obligatiile aferente contractului privind pachetul de servicii de calatorie sau serviciul de calatorie asociat. 

In termen de maxim 45 zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, Beneficiarul are obligatia de a transmite Asiguratorului (OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.) o cerere de despagubire insotita de documente justificative: 

- contractul privind pachetul de servicii de calatorie sau serviciul de calatorie asociat; 

- fotocopia documentelor de plata aferente contractului (facturi, chitante, ordine de plata, etc.); 

- fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere; 

- documentul prin care Agentia atestă faptul ca nu a fost, nu este si nu va fi in masura sa execute obligatiile aferente contractului; 

- despagubirea fiecarui contract nu poate depasi cuantumul sumelor achitate, precum si contravaloarea cheltuielilor de repatriere; 

- Despagubirea aferenta va fi platita: 

• Calatorilor care justifica dreptul la plata acesteia si care au depus cererile de despagubire in termenul mentionat mai sus. 

• in limita sumei asigurate prin polita; 

• in termen de 30 zile calendaristice de la data primirii de catre Asigurator a documentelor justificative, dar nu mai devreme de expirarea termenului de depunere mentionat mai sus; 

Despagubirea se plateste Calatorului in moneda in care a fost facuta plata. Orice transformare de curs valutar se va face la cursul de referinta BNR din ziua producerii evenimentului asigurat. In cazul in care cuantumul prejudiciilor depaseste, la data producerii evenimentului asigurat, suma asigurata stabilita prin Polita, indiferent de numarul Beneficiarilor, despagubirile se acorda, in limita acestei sume, fiecarui Beneficiar, proportional cu raportul dintre suma asigurata stabilita prin Polita si totalul cuantumului prejudiciilor 

8.3. Facultativ, calatorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau a altor tipuri de asigurari de calatorie. AGENTIA RECOMANDA încheierea unei ASIGURARI STORNO pentru acoperirea eventualelor penalități de anulare. Calatorul se poate informa în agenții despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenția de turism de unde acesta a achiziționat pachetul de servicii de calatorie, dacă agenția oferă acest tip de serviciu. 

8.4. Agentia nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligațiilor stipulate în polițele de asigurare contractate prin intermediul Agentiei, deoarece aceasta este doar intermediar între Calator și Societatea de asigurari. 

IX. Clauze speciale 

9.1 Prin achitarea facturii aferente serviciilor contractate prinprezentul contract, Calatorul confirma ca a luat la cunostinta de conditiile, drepturile si obligatiile din prezentul contract, cat si conditiile generale de calatorie afisate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe roman (MAE) la adresa https://www.mae.ro/node/1533 

si specifice fiecarei tari in parte la pagina web https://www.mae.ro/travel-alerts. 

9.2. Agentia recomandă instalarea aplicatiilor specifice dezvoltate de MAE pentru informarea la destinatie, cu ajutorul căreia turistii pot primi toate alertele de calatorie si oricare alta informatie necesara desfasurarii in siguranta a calatoriei si care se gasesc la https://www.mae.ro/app_cs. 

Agentia recomanda si consultarea site-lui Politiei de Frontiera, dar este exonerată de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei din cauza unor documente lipsa sau lipsite de valabilitate. 

9.3. Punctul de contact central care faciliteaza cooperarea administrativa si supravegherea agentiilor de turism organizatoare, stabilite pe teritoriul Romaniei este: 

Ministerul Turismului, Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, Poarta C 

Telefon: 004 021 303 78 37, Fax: 004 021 303 78 93 

Web: http://turism.gov.ro, E-mail: registratura@mturism.ro 

X. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta și sunt urmatoarele: 

a) formularul de informare precontractuala; 

b) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, dupa caz; c) programul turistic, dupa caz; 

d) informare plecare (dupa caz) cu datele de contact ale ghizilor/ furnizorilor locali; 

e) alte anexe la contract 

f) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agentiei puse la dispozitia calatorului, în format tiparit sau pe suport electronic. 

XI. Prelucrarea datelor cu caracater personal

11.1. Datele cu caracter personal ale calatorului vor fi prelucrate in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Calatorul va furniza Agentiei datele personale solicitate si este de acord cu prelucrarea acestora in scopul derularii si monitorizarii prezentului Contract de catre Agentie. De asemenea, Calatorul, declara ca este titular al drepturilor parintesti si este de acord cu prelucrarea datelor personale ale copiilor minori sub 16 ani care il insotesc, dupa caz. 

11.2. Calatorul are dreptul de acces si de informare privind datele personale si dreptul de a corecta/modifica orice astfel de date, dreptul de opozitie, precum si dreptul de a solicita portarea (mutarea) sau stergerea acestora. Daca are intrebari sau cereri cu privire la prelucrarea datelor sale personale, acesta se poate adresa Responsabilului pentru protectia datelor cu caracter personal al Agentiei. Datele de contact ale acestuia sunt afisate pe pagina web www.carpatitravel.ro sau la adresa de e-mail office@carpatitravel.ro 

11.3. Prelucrarea datelor personale de catre Agentie se va face doar prin personalul propriu si se va limita accesul la acele persoane care indeplinesc, gestioneaza si monitorizeaza obligatiile prevazute in prezentul contract. 

11.4. In vederea indeplinirii obligatiilor contractuale ale Agentiei unele date cu caracter personal ale Calatorului pot fi transferate catre terte persoane care presteaza serviciile de transport, cazare, sau alte servicii de calatorie necesare, inclusiv in afara Uniunii Europene, dupa caz, situatie in care vor fi luate toate masurile tehnice rezonabile pentru protejarea acestora. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi puse la dispozitia autoritatilor statului roman indreptatite sa solicite si, respectiv, sa primeasca astfel de informatii. 

11.5. Agentia se angajeaza sa adopte masuri de securitate tehnice si organizatorice adecvate pentru a: 

a) impiedica orice persoana neautorizata sa aiba acces la sistemele informatice de prelucrare a datelor cu caracter personal proprii, cum ar fi: 

- citire, copiere, modificare sau eliminare a suporturilor de stocare; 

- divulgarea, modificarea sau stergerea neautorizata a datelor cu caracter personal stocate; 

- utilizarea neautorizata a sistemelor de prelucrare a datelor prin mijloace de transmisie de date. 

b) se asigura ca utilizatorii sai autorizati pot accesa numai datele cu caracter personal la care se refera dreptul lor de acces; 

c) inregistra cand si cui au fost comunicate datele cu caracter personal; 

d) se asigura ca, in timpul transmiterii de date cu caracter personal si al transportului mediilor de stocare, datele nu pot fi citite, copiate sau sterse fara autorizare; 

e) delimita zonele de acces astfel incat sa nu fie permis accesul persoanelor neautorizate in locatii/incaperi unde sunt prelucrate date cu caracter personal. 

11.6. Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioada de maximum 5 ani in bazele de date sau pentru perioade mai mari, doar in situatia in care acest lucru este obligatoriu potrivit unor dispozitii legale. 

XII. PROCEDURA DE SOLUTIONARE ALTERNATIVA A LITIGIILOR (SAL) 

12.1. Solutionarea alternative a litigiilor (SAL) reprezinta un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se ofera posibilitatea de solutionare a litigiilor pe care le pot avea cu comerciantii, atunci cand se confrunta cu o problema legata de achizitionarea unui produs sau serviciu. Astfel, reclamatiile impotriva comerciantilor sunt prezentate voluntar de catre consumatori, urmand a fi solutionate intr-un mod independent, impartial, transparent, rapid si echitabil. 

12.2. Directia de solutionare alternativa a litigiilor (Directia SAL) din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), are competenta sa solutioneze alternativ litigii nationale si transfrontaliere izvorate din contractele de vanzari sau din contractele de prestari servicii incheiate cu un comerciant care desfasoara activitati in Romania, in sectoarele de activitate in care ANPC este competent 

12.3. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL si legislatia aplicabila pot fi consultate aici https://anpc.ro/categorie/1271/sal 

XIII. Dispoziții finale 

13.1. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

13.2. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie si servicii de calatorie asociate se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor O. G. nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie associate, precum si a tuturor reglementarilor in materie sau in legatura cu aceasta. 

13.3. Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o țară la alta și de la un tip de destinație la altul. 

13.4. Calatorul declara ca Agentia l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie si servicii de calatorie asociate, în conformitate cu prevederile O. G.nr. 2/ 2018 (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204233). Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie, inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice, calatorul își exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, în conformitate cu oferta Agentiei. 

13.5. Calatorul declara ca anterior incheierii prezentului contract, Agentie i-a furnizat toate informatiile esentiale privind serviciile contractate, cum ar fi: destinatia, itinerariul, perioada calatoriei, numarul de nopti incluse, mijloacele de transport, unitatile de cazare si serviciile de masa oferite, alte servicii incluse in pachet, numarul minim de persoane necesar efectuarii serviciilor de calatorie, abilitati lingvistice necesare calatorului pentru comunicarea orala, informatii pentru persoane cu mobilitate redusa, informatii generale despre regimul vizelor si pasapoartelor si privind formalitatile legate de sanatate in tara de destinatie, informatii privind agentia de turism organizatoare/intermediara, pretul total al pachetului, modalitatile de plata, informatii privind posibilitatea calatorului de a inceta contractul oricând inainte de inceperea executarii pachetului si informatii privind asigurarea facultativa sau obligatorie care sa acopere costurile incetarii contractului de catre calator sau costurile de asistenta, inclusiv taxele de repatriere, in caz de accident, de boala sau de deces, cu care este in mod expres de acord. 

13.6. In cazul in care prezentul contract are ca obiect vânzarea de catre Agentie a unui serviciu de calatorie care NU constituie pachet de servicii de calatorie conform dispozitiilor O.G. nr. 2/2018, art. 5.9, art. 5.10. Capitolul VIII din prezentul contract nu sunt aplicabile. 

13.7. Calatorul declara ca reprezinta cu puteri depline in conditiile prezentului contract, pe toti turistii inscrisi si semneaza prezentul contract atat in numele lui cat si in numele acestora.

13.8. Litigiile apărute între părți se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părțile înțeleg să se adreseze instanțelor de judecată competente. 

13.8. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 


SC CARPATI GROUP SRL 

Agenția de turism CARPATI TRAVEL     Calator/ Reprezentantul calatorului, 

Reprezentant legal: VIOREL IULIAN PREDA     Nume/ Prenume:………………………..……..  Semantura/Stampila:………………….                       Semnatura ………………………….